Aangepast zoeken

dinsdag 8 december 2009

Concentreer en Leer

Je hoort het meer en meer. De kinderen van vandaag kunnen zich niet meer concentreren. Is dat zo? Of zijn het gewoon kinderen van een tijd waarin er zoveel op hen afkomt dat ze het steeds moeilijker krijgen om hun aandacht op slechts één ding te richten? Misschien moeten we hen preventief - en misschien ook wel proactief - aanleren om zich te concentreren. Waarom? Omdat kinderen die moeite hebben met zich te concentreren vaker dan andere kinderen leer- en gedragsproblemen ontwikkelen. Trouwens, de cijfers liegen er niet om. Zo zou 50% van de kinderen met een leerstoornis ook aandachtsstoornissen hebben. Lees dit artikel maar eens: AD/HD and Coexisting Disorders. Als we dan weten dat niet elk kind dat zich moeilijk kan concentreren ADHD heeft, dan beseffen we pas hoe groot het risico kan zijn. Kinderen kunnen leren zich beter te concentreren. Het moet dan wel op een aangename, afwisselende en uitdagende manier gebeuren. Is dat niet zo, dan gaan ze zich gauw vervelen. Concentreer en Leer is een leerprogramma dat er op gericht is om kinderen zich te leren concentreren. Het bestaat uit drie delen:
 • Deel 1: voor kinderen van 6 tot 9 jaar
 • Deel 2: voor kinderen van 9 tot 10 jaar
 • Deel 3: voor kinderen van 10 tot 14 jaar
Het is de bedoeling dat kinderen een half jaar lang elke dag 5 tot 10 minuten met het programma oefenen. De opbouw van de delen 1 en 2 is nagenoeg identiek. Beide boeken richten zich naar de leerkracht of volwassen begeleider van deze kinderen. Onder de titel Concentratie en tips geeft de auteur eerst enkele woorden uitleg over wat concentratie eigenlijk is en wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van concentratieproblemen. Hij geeft tips voor het gebruik van het oefenprogramma en legt uit hoe dit oefenprogramma in elkaar zit. Onder de titel Concentratieoefeningen geeft hij uitleg bij de oefeningen. Deze zijn zeer gevarieerd. Naast een aantal gemakkelijk in te zetten oefeningen maakt hij verder een onderscheid tussen:
 • een auditief georiënteerde concentratietraining,
 • een visueel georiënteerde concentratietraining,
 • een motorisch georiënteerde concentratietraining,
 • concentratieoefeningen gericht op de schoolvakken.
 • Onder de titel Het overbrengen van geheugentechniek bespreekt de auteur een aan de leeftijd aangepaste geheugentechniek. Tot slot volgt dan de uitleg bij de verschillende kopieerbladen en de kopieerbladen zelf.
In het tweede deel zit er onder de titel Aanwijzingen voor het vergroten van het gevoel van eigenwaarde een extra hoofdstukje met suggesties van oefeningen om de zelfwaardering van de kinderen te verhogen. Het derde deel van deze reeks is helemaal anders van opbouw en richt zich naar het kind zelf. De auteur ziet deze toepassingsmogelijkheden: een werkboek voor een zelfstandige leertraining, een systematisch oefenprogramma dat met alle leerlingen wordt doorgemaakt, een hulpmiddel voor de leerkracht om het gebruik van al beschikbare werkvormen beter te begrijpen en te kunnen inpassen in een leersystematiek. Het leerprogramma wordt hier beschreven als een proces bestaande uit 6 stappen. Elke stap wordt uitvoerig toegelicht en afgesloten met een aantal concentratieoefeningen en concrete leertips.

De stappen zijn:

 • Stap 1: Opletten en kiezen
 • Stap 2: Ordenen en indelen
 • Stap 3: Leerplaatjes maken
 • Stap 4: Verbinden
 • Stap 5: Uitvergroten
 • Stap 6: Toepassen
Voor het doel en de beschrijving van deze stappen verwijs ik naar het werkboek zelf. Dit leerprogramma biedt een gevarieerd aanbod van oefeningen om kinderen van 6 tot en met 14 jaar te begeleiden bij het zich leren concentreren. Het bestaat uit een logische leerlijn die ook beroep doet op andere vaardigheden en competenties van de kinderen. In die zin is het een programma met een groot uitdaginggehalte en een unieke aanpak.
Met dank aan uitgeverij Eduforce voor het ter beschikking stellen van Concentreer en leer.

Auteur: Uta Stücke
Titel: Concentreer en Leer. Beter leren en concentreren voor kinderen van 6 tot 14 jaar.
Verkrijgbaar bij: Eduforce
Plaats: Drachten
Uitvoering: 3 boeken, resp. 120, 122 en 124 pag.
Prijs: per deel € 36,00; complete serie € 99,00


© Lieven Coppens, http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be/

dinsdag 1 december 2009

Gratis cadeau bij uw bestelling!


Gratis de cd-rom 'SpellenMix' vol educatieve spelletjes...
Kijk op Eduforce voor de voorwaarden!