Aangepast zoeken

maandag 15 juni 2009

De Getallenlijn

De getallenlijn is een remediëringspakket voor leerlingen die moeilijkheden hebben met optel- en aftreksommen over het tiental. Het is de bedoeling dat men vanuit de getallenlijn komt tot het opschrijven van optel- en aftreksommen met brug over het tiental als een oefening met tussenstappen.

Het programma bestaat uit 6 delen. Bij elk deel zit een korte maar zeer duidelijke handleiding en een aantal werkbladen die geleidelijk stijgen in moeilijkheidsgraad. Hierdoor wordt de leerling van succeservaring naar succeservaring geleid. Dit bevordert zijn motivatie en zelfbeeld. Bij elk deel horen enkele toetsbladen. Hier-mee kan men nagaan of de leerling een bepaald onderdeel beheerst. De delen zijn als volgt opgebouwd:
 • Deel 1: Optelsommen onder de honderd
  Tellen met eenheden over het eerstvolgende tiental
  Te automatiseren optelsommen tot 10
 • Deel 2: Aftreksommen onder de honderd
  Tellen met eenheden over het voorafgaande tiental
  Te automatiseren aftreksommen tot 10
 • Deel 3: Optelsommen onder de honderd
  Springen met eenheden over het eerstvolgende tiental
  Te automatiseren optelsommen over het tiental
 • Deel 4: Aftreksommen onder de honderd
  Springen met eenheden over het voorafgaande tiental
  Te automatiseren aftreksommen over het tiental
 • Deel 5: Optelsommen tussen honderd en duizend
  Springen met eenheden over het eerstvolgende tiental
  Springen met tientallen en eenheden
 • Deel 6: Aftreksommen tussen honderd en duizend
  Springen met eenheden over het voorafgaande tiental
  Springen met tientallen en eenheden

In de delen 1 tot en met 4 is er expliciet aandacht voor het automatiseren van een aantal optel- en aftreksommen. Het zal niemand verwonderen dat de splitsingen van de getallen tot 10 daar deel van uitmaken.

Dit pakket is het hulpmiddel bij uitstek voor kinderen die nood hebben aan een sturende didactiek. Ze gaat recht op het doel af en biedt heel veel oefenkansen zonder zich te verliezen in al te veel fantasietjes. Een map die in elke orthotheek een plaatsje verdient.

Auteur: Jacob Dijkstra en Janneke van Oosten
Titel: De Getallenlijn
Uitgeverij: Eduforce
Plaats: Drachten
Jaar: 2007
Uitvoering: 1 ringband
ISBN-13: 978-90-76838-45-3
Prijs: € 67,50

© Lieven Coppens, http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten